Ahtapot - Açık Kaynak Kodlu Bütünleşik Siber Güvenlik Sistemi

Ahtapot - Açık Kaynak Kodlu Bütünleşik Siber Güvenlik Sistemi projesi Pardus İşletim Sistemi Temelli, "SecOps" ilkeleri çerçevesinde örgülenmiş merkezi yönetim yeteneklerine sahip, açık kaynak kodlu bileşenlerle inşa edilmiş modüllerden oluşan bütünleşik (entegre) ve kurumsal bir siber güvenlik çözümü olarak TÜBİTAK ULAKBİM koordinesinde geliştirilmektedir.

WhatsApp ile uçtan uca şifrelenen mesajlar gerçekten güvende olmayabilir

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Dr. Ömer Fatih Sayan, WhatsApp üzerinde tespit edilen bir güvenlik açığı nedeniyle, uçtan uca şifreli olarak gönderildiği ifade edilmiş olan mesajların üçüncü bir taraf tarafından okunabileceğini aşağıdaki twitter mesajı ile belirtti.

Dr. ÖMER FATİH SAYAN | @ofatihsayan WHATSAPP,uçtan uca şifrelenen MESAJLARINIZI "gerektiğinde"OKUYABİLİYOR. Cihazın hafızasında saklanan bir "anahtar"yardımıyla ŞİFRE ÇÖZÜLÜYOR | 22:50 - 14 Ocak 2017

Siber ortamın askeri maksatlı kullanımına dair somut bir örnek: Ukrayna topçu bataryalarının berteraf edilmesinde zararlı yazılımların rolü

CrowdStrike tarafından hazırlanmış ve benim NETSEC-TR e-posta listesi aracılığı ile haberdar olduğum 22 Aralık 2016 tarihli ve "Use of Fancy Bear Android Malware in Tracking Of Ukrainian Field Artillery Units" başlıklı inceleme raporunda güvenliği sağlanmamış/kişisel mobil cihazların askeri maksatlarla neden kullanılmaması gerektiğine dair ders niteliğinde önemli tespitler yer alıyor.

Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Dahil Olacağı KamuNet Ağı Kuruluyor

Kamu Kurum ve Kuruluşlarının KamuNet'e Dâhil Edilmesi ile İlgili 2016/28 Sayılı Başbakanlık Genelgesi yayınlanarak, Siber Güvenlik Kurulu tarafından alınan kararlar kapsamında ulusal siber güvenliğin sağlanması yönünde bir adım daha atıldı.

Böylece Kamu Kurum ve Kuruluşları arasındaki veri iletişiminin (daha güvenli bir altyapı sağlanıncaya kadar) İnternete kapalı olan sanal bir ağ (Kamu Sanal Ağı) üzerinden gerçekleştirilmesi kararı alınmış oldu.

"Open Network Insight" proesi Apache Vakfı tarafından "Spot" adı altında üstlenildi

Veri merkezleri ve büyük ağ altyapıları olan kuruluşlarda ağ trafiğindeki siber tehditleri tespit etmek için tasarlanıp açık kaynak kod modeli ile geliştirilen "Open Network Insight" proesinin Apache Vakfı tarafından "Spot" adı altında kuluçkadaki (Incubating) proje statüsünde devralındığı duyuruldu.

Spot ağ trafiğine ilişkin çok yönlü akış (NetFlow) bilgilerinin ve doğrudan ağ paketlerinin toplanıp depolanması ve analizi neticesinde işletme ve siber güvenlik alanlarında üst seviyede faydalı bilgiler üretmek üzere geliştiriliyor.

STM Siber Tehdit Durum Raporu (Haziran-Eylül 2016)

Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret (STM) A.Ş. tarafından Haziran-Eylül 2016 dönemine ait STM Siber Tehdit Durum Raporu yayınlandı. Rapora göre, dünya genelinde %172 oranında artmış olan fidye yazılımı saldırılarında Türkiye; ABD ve Brezilya’dan sonra, en çok saldırı alan üçüncü ülke durumunda görünüyor.

ABD Siber Komutanlığı Büyümeye Devam Ediyor

ABD Siber Komutanlığı'nın (CYBERCOM) komutanı olan ve aynı zamanda ABD Ulusal Güvenlik Ajansı direktörlüğü görevini de yürüten Amiral Michael Rogers Senatonun Silahlı Hizmetler Komitesi milletvekillerine hitaben yaptığı konuşmasında bu Haziran ayı itibariyle 59 ekibin başlangıç seviyesi operasyonel (IOC) yeteneğe, 46 ekibin ise tam operasyonel yeteneğe (FOC) ulaşmış olduğunu 30 Eylül 2018 itibarıyla toplam 6.187 personelden oluşacak toplam 133 ekip ile tam operasyonel yeteneğe ulaşılacağını belirtti.

Sayfalar

Siber Güç RSS beslemesine abone olun.